Főoldal Tréningek Konzultáció Kik vagyunk? Enneagram Referenciák Blog Kapcsolat

Jognyilatkozat

 

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2012. (Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. oldaltulajdonos) A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

 

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

ÜZEMELTETŐ ÉS JOGTULAJDONOS:  Jelen weboldal oldal üzemeltetője a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Postacím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. Az ügyfélszolgálat ezen a címen érhető el: info@profonte.hu

A www.profonte.hu teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálásra való időpont nélkül) a letölthető tanulmányok és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Szombati Orsolya) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Szombati Orsolya) és a forrás (www.profonte.hu) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül.

Feliratkozási feltételek, azok elfogadása, és az üzemeltető jogai

A www.profonte.hu oldalán történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az üzemeltető az NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, lévén, hogy weboldalunk információi csak cégeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot, vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-től elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Profonte Kft.-nek és alkalmanként a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. hírlevél olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

Adatkezelés, adattárolás, biztonsági másolat

A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. Az adatmódosítás a felhasználó által kérhető az info@profonte.hu címre történő igény jelzésével.

A feliratkozáskor bekért, az NAIH-joz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a feliratkozó beosztása a cégben, a cég neve, számlázási és postacíme, mindig az adat jogosultja általi megadás útján. Adatkezelési számunk: NAIH-65755/2013. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk, a jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinket tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt esetenként) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk.

Referencia vélemények, vásárlói ajánlások

A Profonte Management és Sales Akadémia Kft. részére, a termékekkel, előadásokkal, workshopokkal és a tréningekkel kapcsolatos referencia vélemények megadása önkéntes. A referenciát adó személy hozzájárul ahhoz, hogy személyes véleménye, a személyes adatainak feltűntetésével, azaz teljes nevével, és ha van, akkor weboldalára történő hivatkozással együtt, megjelenjen a Profonte Management és Sales Akadémia Kft. érdekeltségi köreibe tartozó, a referencia tekintetében releváns weboldalakon, termékeken és marketing szóróanyagokon. A referenciát a Profonte Management és Sales Akadémia Kft. időbeli korlátozás nélkül jogosult használni, a weboldalain, fizikai termékein, valamit online és offline szóróanyagain. A referencia vélemény visszavonására, illetve a korábban kiadott referencia  vélemény utólagos anonimizálására nincs lehetőség. 

Termék és szolgáltatás megrendelési feltételek, meghiúsulási kötbér

’MEGRENDELÉS'-GOMB , ’PROFORMA’ SZÁMLA:  A Profonte Kft. által üzemeltetett weboldal megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található proforma számlán szereplő feltételeknek megfelelően. Ennek elmulasztása esetén minden esetben egyszeri, alkalmankénti 5.000 Ft meghiúsulási kötbért számolunk fel, melyet a jelentkező a megrendelés gomb lenyomásával tudomásul vesz, ennek megfelelően a meghiúsulás esetén köteles megfizetni. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, postai vagy futárpostai úton kézbesítjük, a csomaggal együtt. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük és postára adjuk a meghiúsulási kötbér számláját a jelen kikötés alapján, melyre a megrendelés során is felhívtuk a megrendelő figyelmét az online értékesítési eljárásban. Kintlévőségeink behajtását a dr. Németh és dr. Haraszti Ügyvédi Iroda partner és együttműködő ügyvédei (www.drnemethlaw.hu ) jogi útra terelve intézik, az ország egész területén.

MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS: A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termékek és szolgáltatások gyártója, fejlesztője a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. és az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

SZERZŐI JOGOK – TÁJÉKOZTATÁS- KÖTBÉR: A megrendelhető termékek és szolgáltatások is szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogtulajdonos szerző a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft és Szombati Orsolya. A termékekről, szolgáltatásokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

Jelentkezés a képzésekre, meghiúsulási (lemondási) kötbér

JELENTKEZÉS, ’PROFORMA’ SZÁMLA, VÉGSZÁMLA: A képzésekre történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk, amelynek végén megtalálható a díjbekérő "proforma számla". A proforma számlán szereplő összeget a jelentkező köteles a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, postai úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt tréningszolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük, és postára adjuk a meghiúsulási kötbér számláját. Kintlévőségeink behajtását a dr. Németh és dr. Haraszti Ügyvédi Iroda ügyvédei (www.drnemethlaw.hu) jogi útra terelve intézik, amely eljárást a Profonte Kft. a tartozás keletkezését követő 8 napon belül átad az ügyvédeknek

Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni ügyfélszolgálati munkatársunkkal a kapcsolatot a +36 1 223 7441-es telefonszámon vagy az info@profonte.hu email címen. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést, részvételt, a képzésen biztosított frissítők (üdítő, kávé, aprósütemény, eseti jelleggel) valamint a munkafüzet és egy toll költségét. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait Profonte Kft. tárolja és további információkat küldjön számára. 

KÉSEDELMES FIZETÉS, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ: A képzésekre való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a tréningen való részvételre. Kivételt képez az az eset, ha a résztvenni szándékozó jelentkező a tréning kezdetére készpénzben megfizeti a tréningdíjat +a díj 15%-ának megfelelő plusz adminisztrációs díjat, amelyről a szolgáltató a képzést követően utólag bizonylatot küld a résztvevő részére. 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 15 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a képzés előtt 15 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A tréning napját megelőző 15 nappal korábban, a kizárólag írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett, eredetivel azonos tréningre. A befizetett tréningek részvételi díjait nem áll módunkban visszatéríteni. Az újabb - eredetivel azonos - programra való bejutás a minimum 15 nappal előre lemondott tréningek esetében díjmentes.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 5-14 NAP: Az 5-14 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében az újabb - eredetivel azonos- tréningre való bejutás kizárólag egy átregisztrálási díj kifizetése után lehetséges. Ennek összege az meghirdetett  nettó részvételi díj 30%-a + 27% ÁFA. Minden további esetben a Megrendelő egy következő programon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS:: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül az újabb - eredetivel azonos- tréningre való bejutás nem lehetséges. Minden további esetben a Megrendelő egy következő programon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt, és az általa a lemondott képzésre befizetett részvételi díj visszatérítésére vagy továbbvitelére nincs lehetőség, és a be nem fizetett de le nem mondott tréningdíjat is kiszámlázzuk részére (mivel a tréninget a le nem mondott jelentkezésére tekintettel is szervezzük (ld. teremfoglalás. bekészítés, személyre szabott feladatok előkészítése stb.).

SZERVEZŐ MULASZTÁSA: Amennyiben a meghirdetett program a Szervező, vagyis a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft., lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át visszautaljuk a befizető bankszámlájára. A visszautalás feltétele, hogy a Megrendelő a befizetésről kiállított ÁFÁS számlát a lemondásról történő értesítést követően legkésőbb 15 napon belül postai úton juttassa vissza  a Profonte Kft. postacímére (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.). A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik tréningre vagy a Tudástár menüben található termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

Tréningjelentkezések és termékmegrendelések visszautasítása

A Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek joga van visszautasítani minden olyan tréningjelentkezést vagy termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti. (Például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén.) A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre, és a szervező más hasonló, a szervező tréningje helyett befizetett egyéb képzések díját sem téríti meg jelentkezőnek.

Hirdetési feltételek a www.profonte.hu oldalon, hirdetési díj

HOZZÁSZÓLÁS, FÓRUM, HIRDETÉS: A www.profonte.hu weboldalon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját cégüket. Konkurens szolgáltatásnak minősül: értékesítéssel, ügyfélkezeléssel, Enneagram vagy más emberismereti-önismereti módszerrel, kommunikációval, vezetői képességfejlesztéssel kapcsolatos termék vagy szolgáltatás népszerűsítése, akár közvetlen vagy akár közvetett formában, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló cégének, vagy az általa képviselt kínálata, a cég hirdetési díjat köteles fizetni a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. felé. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, vállalja a hirdetési díj számlán szereplő határidőre történő megfizetését. Hirdetési díj: 80.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000 Ft / hozzászólás. A szervező jogosult a megkezdett hozzászólást, fórumot törölni, a hirdetési díj pedig a törléstől függetlenül esedékes. A törölt fórum előzményeit a szervező – vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából - elektronikusan naplózza.

Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. © 2012

9+1 jótanács egy tréningcég kiválasztásához
Tudja meg, mik azok a tényezők, amelyeken áll vagy bukik egy tréning sikere!

Töltse le innen! »
Demo tréning
Szeretne egy próbát tenni, mielőtt dönt?
Nézzen meg minket élőben!
Regisztráljon itt! »

Rólunk írták

Nagyon sok információt kaptunk, ami izgalmas volt számomra. Élveztem is, és jól is szórakoztam. A tréninget mindenkinek örömmel ajánlom, aki nyitott az önismereti módszerekre, mert sokat profitálhat ebből a képzésből.
(Menyhért Szilvia, pszichológus, ELTE)
Tovább »