Főoldal Tréningek Konzultáció Kik vagyunk? Enneagram Referenciák Blog Kapcsolat

Blog

Személyiségtípusok az Enneagram tükrében

A "humán" bölcsesség, vagyis az emberek és emberi kapcsolatok megértése, és a bennük való eligazodás képessége az egyik legfontosabb oka annak, hogy az Enneagramot érdemes megtanulnunk, és akár magánéletünkben, akár üzleti környezetben is alkalmaznunk.

Annak ellenére, hogy a név misztikusan hangzik, az Enneagram valami nagyon egyszerű és praktikus dolog. Egy olyan pszichológiai megközelítésű rendszer, amely 9 különböző személyiségtípust mutat be, és azt a 9 merőben eltérő szemléletmódot, ahogyan ők a világot látják.

Az Enneagram az emberekről szól. Megmutatja, mi az, amiben azonosak vagyunk, mi az, amiben különbözünk, és miért viselkedünk bizonyos helyzetekben úgy, ahogy. Az Enneagram az egyes típusok belső mozgatórugóit, gondolkodási és viselkedésmintáit, illetve azokat az ösztönös reakciókat mutatja be, melyeket az egyes típusok a külvilágból érkező ingerekre adnak. Egyik típust sem jeleníti meg jobbnak, vagy rosszabbnak a többinél. A rendszer éppúgy megmutatja az egyes típusok speciális erősségét, valamire irányuló különleges tehetségét, mint azok korlátait, lehetséges buktatóit és vakfoltjait. (vakfolt: olyan terület, melyre képtelenek vagyunk ránézni, melyet képtelenek vagyunk tudomásul venni)

Az Enneagram személyiségábrázolása egy komplex, kifinomult és dinamikus rendszer. Nem csak azt fedi fel, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is, hogy merre tudunk tovább fejlődni. Segítségével ráébredhetünk arra, hogy ösztönös reakcióink miképpen gátolnak bennünket abban, hogy sikereket érjünk el, változtathatunk rögzült viselkedésmintáinkon, levetkőzhetjük ösztönös védekező mechanizmusainkat, és megtanulhatunk új módon reagálni a minket érő kihívásokra.

Az Enneagram abban is segít bennünket, hogy megértsük jelenlegi és korábbi kapcsolatainkat, és megkönnyíti számunkra, hogy konfliktusmentes életet éljünk mind magánemberként, mind munkahelyi környezetben. Útmutatást ad arra vonatkozóan is, hogy mi az oka annak, hogy egyes emberekkel képesek jól tudunk együttműködni, míg másokkal állandó problémáink, nehézségeink vannak, és segít feloldani a kialakult konfliktusokat is.

Az Enneagram üzleti környezetben való alkalmazásának a szervezeten belüli és azon kívüli emberi kapcsolatok megértésétől kezdve, a kommunikáció fejlesztésén keresztül, a konfliktusok kezelésig számtalan előnye van.

Az Enneagramot gyakran használják értékesítési és ügyfélkapcsolati területen. Megismerve az ügyfelek típusát, személyre szabott értékesítési és kommunikációs stratégiákat tudunk alkalmazni. Vannak olyan ügyfelek, akiket az exkluzivitással és az újdonság varázsával, vannak, akiket adatokkal és referenciákkal, és vannak olyanok is, akiket az érzelmek és az emberi oldal mentén tudunk a legkönnyebben meggyőzni. Az Enneagram ezeket a motivációkat segít felismerni. Ha tudatosan építünk az üzleti partnerek döntését mozgató erőkre, akkor termékeink vagy szolgáltatásaink bemutatását is olyan nyelven és olyan érvek mentén tudjuk felépíteni, melynek segítségével nagyobb valószínűséggel érünk el sikereket.

Tudatosan alkalmazva az Enneagramot az ügyfelekkel való napi kommunikációban csökkenteni tudjuk a panaszok és reklamációk számát, illetve megteremthetjük a hosszú távú partneri kapcsolat alapjait is.

Vezetőként egy olyan eszközt kapunk kezünkbe, melynek birtokában - építve az egyes típusok valós belső mozgatórugóira - eredményesebben, és személyre szabottan tudjunk munkatársainkat motiválni és csapatunkat vezetni. Előre megjósolhatjuk, hogy az egyes típusba tartozó kollégáink hogyan reagálnak majd a nehéz vagy stresszesebb helyzetekre.

A piacon elérhető számos egyéni kompetenciát és rátermettséget vizsgáló teszt mellett az Enneagram ismereteit beépíthetjük kiválasztási stratégiánkba is. Így megtudjuk, hogy a jelölt ki is valójában: hogyan tud másokkal együttműködni, és milyen szociális képességekkel rendelkezik. Az Enneagrammal jobban megérthetjük a csoportdinamikát, és tudatosan építhetünk problémamegoldó vagy projekt szemléletű csoportokat. Az ismeretek rendkívül jól alkalmazhatóak az egyéni erősségek feltérképezésére, melynek segítségével munkatársainkat olyan munkakörökbe tudjuk helyezni, ahol természetes képességeiket kamatoztatva érhetnek el sikereket.

Ha magunk elé képzeljük munkahelyi környezetünket, kollégáink közül egészen biztosan fel tudunk idézni olyanokat, akik ösztönös vezetők: ők irányítani és kontrollálni tudnak jobban, és olyanokat is, akik ösztönös követők: ők viszont kifejezetten azt szeretik, ha megmondják nekik, mit és hogyan csináljanak.

Vannak, akik veleszületett értékesítési vénával rendelkeznek, és könnyen teremtenek másokkal kapcsolatot. De vannak olyanok is, akik a logika és a számok világában vannak inkább otthon, és az emberektől elvonulva érzik jól magukat. Vannak, akik a maguk és mások érzelmeit, és a munkahelyi jó hangulatot helyezik előtérbe, és vannak olyanok is, akik az érzelmeket félretéve kizárólag a feladatra és a problémákra összpontosítanak.

Az Enneagram a személyiség 9 megnyilvánulási formáját mutatja be részletesen. Az Enneagram rendszerében az egyes típusokat számok jelölik. Így lesznek Egyesek, Kettesek, Hármasok, ... és Kilencesek. Vannak olyan iskolák, melyek a számok mellé jelzőket is rendelnek (például az Egyest "Maximalistának", a Kettest "Segítőnek", a Hármast "Hatékonynak" ... a Kilencest "Kényelmesnek" titulálják), de ezek a jelzők csak részben tudják megfogni a típus lényegét, így mi inkább maradunk a számoknál. Lássuk most az egyes típusok rövid jellemzését!

Az Egyesek munkájukban és magánéletükben egyaránt pedáns, pontos és fegyelmezett emberek és másoktól is elvárják ugyanezt. Komoly belső igényük a helyes, korrekt viselkedésre és igyekszenek ennek megfelelően élni. Képesek hamar észrevenni azt, ami nem helyénvaló, és tudják, hogyan kell azt helyrehozni. Mivel a tökéletességre törekszenek, nehezen békélnek meg azzal, ha hiba csúszik a számításba, vagy ha valamit rosszul végeznek. Az "Előbb a munka, aztán a pihenés" elv vezérli őket, és a munka érdekében képesek saját kívánságaikat is elfojtani. Mindig úgy viselkednek, ahogyan kell, képesek összhangban élni a saját maguk és a mások által magasra helyezett mércével és mindig betartják a szabályokat. A haragot, feszültséget, gyűlöletet elnyomják magukban.

A Kettesek munkájukban és magánéletükben egyaránt mások segítésére törekszenek. Szeretik, ha mások fontosnak tartják őket és meghálálják gondoskodásukat. A Kettesek rendkívül fogékonyak mások érzéseire, és tudják, hogy mire van szüksége az embereknek. Empatikusak mások érzéseivel, problémáival szemben, és mindig van a tarsolyukban néhány jó tanács. Könnyen szétosztják azt, amijük van, de gyakran megfeledkeznek saját igényeikről. A Kettesek számára az egyedüli fontos dolog mások megértése és segítése.

A Hármasok fő motivációja, hogy kimagasló teljesítményükkel lenyűgözzenek másokat. Elvárják, hogy sikereiket mások ne csak észrevegyék, hanem méltányolják is. Imádnak versenyezni, és szeretnének a legjobbnak lenni mindabban, amit csinálnak. Mélyen azonosulnak mindazzal, amibe belevágnak, és azt tartják, hogy az ember értéke attól függ, hogy mennyit bizonyított és mit ért el. Az eredmény érdekében képesek érzelmeiket félre tenni és türelmetlenek, ha mások feltartják őket vagy fecsérlik az idejüket. Gyorsan és hatékonyan dolgoznak, egyfolytában aktívak, folyamatosan pörögnek.

A Négyesek arra törekszenek, hogy megőrizzék identitásukat, és kifinomult megoldásokkal tegyék élhetőbbé az őket körülvevő könyörtelen, lelketlen világot. A Négyesek érzékeny személyek mély emóciókkal. Gyakran érzik magukat meg nem értettnek, és magányosnak, mivel úgy gondolják, hogy ők mások, mint a többiek. Viselkedésük gyakran tűnik természetellenesnek vagy mesterkéltnek. Általában olyan után vágyakoznak, ami távol van vagy nehezen elérhető. Képesek a szenvedés mély átérzésére, gyakran egyfajta melankolikus hangulat lengi őket körbe. Ugyanakkor eredeti módon szemlélik a leghétköznapibb dolgokat is és kivívják mások elismerését kreatív, egyedi, és újszerű ötleteikkel.

Az Ötösök a lehető legtöbbet szeretnék megtudni az őket körülvevő világról. Ennek érdekében folyamatosan tanulnak és információt gyűjtenek, ezért hatalmas elméleti tudással rendelkeznek. Figyelmük az entellektüelre irányul, és az átlagostól nagyobb igényük van az egyedüllétre. Ők azok, akik kifejezetten rosszul érzik magukat más emberek társaságában. Inkább szemlélni és vizsgálni szeretik a történéseket, mintsem aktívan beavatkoznának. Gazdag gondolatvilággal rendelkeznek, mindennél többre értékelik a megfontolt döntéseket. Rendkívül jó megfigyelők, így a legapróbb részletek sem kerülik el figyelmüket.

A Hatosok célja, hogy logikus, elővigyázatos módon éljenek, és felkészüljenek minden szóba jöhető eseményre. Fantáziájuk rendkívül élénk, különösen akkor, ha valami a biztonságukat veszélyezteti. Általában mindent megkérdőjeleznek, és jól ráéreznek arra, mi az, ami kockázatot rejt magában, kárt okozhat, vagy árthat és még mielőtt ezek az események bekövetkeznének már néhány jól átgondolt vagy kidolgozott megoldás áll rendelkezésükre. Többnyire nehezen, vagy csak hosszú idő után bíznak meg a körülöttük élő emberekben, azonban ha elkötelezik magukat egy személy vagy dolog mellett, a végletekig lojálisak velük szemben.

A Hetesek szeretik megmutatni másoknak az élet napos oldalát. Vallják, hogy minden ember alapvető kötelessége az életben, hogy jól érezze magát a Földön. Vidám, optimista emberek, akik örömmel keresnek újabb és újabb tevékenységeket. Imádják szórakoztatni embertársaikat, mindig van a tarsolyukban egy-két jó poén. Könnyen csaponganak egyik témáról a másikra, és szeretnek globális betekintést kapni abba, hogyan függenek össze az egyes témakörök. Örömmel dolgoznak azon (és csak azon), ami érdekli őket, de a hálátlan rutinfeladatokat messze kerülik. Boldogan vesznek részt új dolgok tervezésében és beindításában, de a megvalósítás már nem erősségük. Ha telítődnek valamivel és valakivel, egyszerűen továbbállnak.

A Nyolcasok célja a függetlenség és a hatalom megszerzése. A harc, vagy a másokkal való konfrontálás nem okoz problémát számukra. Őket a ?Mindent vagy semmit!? elv vezérli, különösen azokban az ügyekben, ami őket érinti. Nagyra értékelik a becsületességet és a megbízhatóságot, és ezt időnként sajátságos, sokszor nyersnek vagy agresszívnak tartott módszereikkel le is tesztelik. Szeretik az egyenes beszédet és viselkedést, és azonnal felismerik, ha valaki lódít vagy manipulálni próbál. Mások gyengeségeit nehezen tolerálják, és nehezen fogadják el olyan tekintély utasításait, akik maguk nem respektálnak. Ilyenkor inkább maguk veszik át a vezetést. Ha megharagszanak, nehezen tudnak (gyakran nem is akarnak) uralkodni magukon.

A Kilencesek törekszenek a békés, harmonikus, konfliktusmentes élet kialakítására mind a magánéletük, mind a munkájuk területén. Céljuk a teljes összhang megteremtése a maguk és az őket körülvevő világ között. Nagyon barátságos, empatikus, társaságkedvelő emberek. Nem ritka azonban, hogy munkájukban vagy magánéletükben időzavarba kerülnek, vagy gondjaik támadnak prioritásokkal. Nekik ugyanis minden dolog egyaránt fontos és nehezükre esik sorba rendezni őket. A közeledő konfliktus elől úgy térnek ki, hogy inkább egyetértenek a többiek akaratával. Szinte soha nem bosszantja fel őket annyira valami, hogy haragjukat nyíltan ki is mutassák.

Eredeti bejegyzés: www.profession.hu/cikk/325

9+1 jótanács egy tréningcég kiválasztásához
Tudja meg, mik azok a tényezők, amelyeken áll vagy bukik egy tréning sikere!

Töltse le innen! »
Demo tréning
Szeretne egy próbát tenni, mielőtt dönt?
Nézzen meg minket élőben!
Regisztráljon itt! »

Rólunk írták

Jók voltak a szituációs gyakorlatok, azok utólagos kiértékelése, és annak módszerei. A tárgyalástechnika tréningen jobban megismertem saját erősségeimet és gyengeségeimet és kaptam néhány tanácsot a fejlődésre.
(Ketler István, Lufthansa Systems Kft.)
Tovább »